piątek, 9 grudnia 2011

Strona Główna

ZAGROŻENIA ZBIOROWE
- KLĘSKI ŻYWIOŁOWE -WebQuest dla uczniów gimnazjum
na lekcji – edukacja dla bezpieczeństwa


Czas wykonania projektu - 1 godzina lekcyjna oraz praca w domu.


Autor: Marzena Kochańska