Proces

Będziecie podzieleni na 4 grupy 9-osobowe.
Każda z grup przeanalizuje jeden wybrany żywioł wywołujący klęski:

Ø
·       powodzie,
·       wiatry,
·       lawiny,
·       trzęsienia ziemi


Materiałem źródłowym do wykorzystania w prezentacji będzie  Internet.
Wyszukacie informacji na temat:

Ø
·       definicji i klasyfikacji klęsk żywiołowych,
·       monitoringu meteorologicznego,
·       akcji ratunkowych,
·       zasad ewakuacji.
·       procedur postępowania w trakcie zagrożeń

Pomocne będą strony o adresach:

http://www.youtube.com/watch?v=_dcTmS8RI54