Wstęp

 

Trzęsienia ziemi, gigantyczne powodzie, trąby powietrzne i inne ekstremalne zjawiska pozostawiają po sobie zniszczenia, wielkie straty materialne i często pochłaniają wiele ofiar.
Tego typu zjawiska coraz częściej dotykają wszystkie kontynenty. 
Skala i rozmiar zagrożeń wskazuje nam, aby edukację w tym zakresie rozpoczynać jak najwcześniej. Takie postępowanie jest racjonalne i słuszne zarówno z etycznego, jak i z pedagogicznego punktu widzenia